Oferta

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • spółek prawa handlowego
 • stowarzyszeń, fundacji
 • osób fizycznych i spółek cywilnych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów ryczałtu
 • Rozliczenia z tytułu podatku VAT, VAT-UE
 • Zwrot podatku VAT naliczonego w innych krajach UE
 • Rozliczenia ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Sprawozdawczość GUS, NBP, INTRASTAT i inne
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości
 • Weryfikacja dokumentacji księgowej
 • Analizy finansowe
 • Usługi dla księgowych - prognozy bilansu, RZiS, cash flow

UNIVERS - Wszelkie prawa zastrzeżone.                                                                                   Wykonanie: Adam Cudak