Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informuję o zasadach oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem przez Biuro Doradztwa Gospodarczego UNIVERS Czesław Straś danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Czesław Straś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Doradztwa Gospodarczego UNIVERS Czesław Straś z siedzibą w Płazie przy ul. Malczewskiego 29.

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna
Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu dokonywania rozliczeń podatkowych i ZUS, prowadzenia ksiąg rachunkowych, świadczenia usług doradztwa podatkowego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa oraz spraw kadrowo-płacowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy.

3. Okresy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umowy.

4. Odbiorcy danych
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

6. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji usługi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Dane do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych:
Tel. 602672237
Kontakt e-mail:poczta@biuro-univers.pl

<< Wróć

UNIVERS - Wszelkie prawa zastrzeżone.                                                                                   Wykonanie: Adam Cudak